SÖZ

11705350_926556024049994_1679765255707902873_n

Mən gözəl bir süfrə açdım sözdən əhli-aləmə,
Onda min zövq artıran hər dürlü nemət düzmüşəm.
Kim gəlir-gəlsin- aparsın hər nə istər xatiri,
Qurtaran nemət deyil, süfrəmdən olmaz heç nə kəm! ( Məhəmməd Füzuli: Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri )
Hər sözün xüsusi bir ölçüsü var,
Ölçüsüz söylənən söz qulaq yırtar.
Bir söz ki, qaşlara düyün vuracaq
Gözəl söz olsa da, söyləmə, burax! ( Nizami )
Aristotel ” Gözəl söz nədir?” sualına cavab olaraq ” Məntiqə uyğun, qulaq asanları inandıran, eyni zamanda heç kəsin xətrinə dəyməyən söz gözəldir” demişdir. ( Şarl Aleksandr Kalonn: Fransa dövlət xadimi )
Söz dərman kimidir- qədərindəolsa, müalicə edər; qədərini aşsa, öldürər. ( Viktor Kambon )
Söz ilə öldürmək də olar, xilas etmək də. Söz ilə bir ordunu ardınca aparmaq da olar, tək-tənha qalmaq da. ( İohann Şefler: Alman filosofu)
Səmimiyyətlə deyilən söz ürəklərətez yol tapar. ( jan Labrüer )
Söz mənadan asılıdır, məna sözdən hər zaman,
Bir-birindən asılıdır, necə ki, cism ilə can. ( Məhəmməd Füzuli )
Budur cahanda mənim ən bəyəndiyim məslək,
Sözüm odun kimi olsun, həqiqət olsun tək. ( Mehmet Arif Ersoy: Türk istiqlal şairi )
Deyilən hər söz içindən çıxdığı qəlbin qiyafəsini içində daşıyar. ( Ataullah İsgəndəri: İslam alimi )

 *QEYD:
-SÖZ, KƏLMƏ MƏSƏLƏSİ  ÇOX AĞIR, MƏSULİYYƏTLİ BİR MƏSƏLƏDİR…..